Ako predávať - dyona.sk

Ako predávať

Vitajte na Dyona.sk

Dyona.sk je E-shop, ktorý víta každého výrobcu, predajcu, módneho návrhára a dizajnéra, ktorý sa chce presadiť svojou tvorbou pod vlastnou značkou. E-shope ponúka oblečenie, kabelky, topánky a doplnky s cieľom osloviť zákazníkov nielen svojou originalitou, ale aj kvalitou a osobným prístupom predajcov k zákazníkom.

E-shop propaguje slovenské a české značky, preto každý výrobca a predajca, každá značka a každý návrhár má vlastný priestor pre prezentáciu svojej tvorby cez možnosť vkladať videá, odkazy na články, ktoré boli o značke publikované, odkaz na Blog.

Pozor!: Výrobcovia a predajcovia majú zakázané vkladať informácie o svojom vlastnom internetovom obchode, alebo používať adresu svojej webstránky.

Koncepcia E-shopu ponúka oblečenie, kabelky, topánky a doplnky v troch štýloch:

 • Biznis - oblečenie nielen do práce. Klasika, elegantné kúsky a doplnky, krásne vypracované z kvalitných materiálov pre ženy, ktoré milujú kvalitné „outfity“ a ich práca vyžaduje elegantný vzhľad.
 • City - originálne módne oblečenie a trendy doplnky rôznych módnych štýlov. Nezvyčajné strihy, hravosť, futuristickosť – všetko je vítané.
 • Glam - oblečenie a doplnky v ktorých sa budete cítiť jedinečne a neprehliadnuteľne. Nielen modely a doplnky do spoločnosti, ale aj kúsky, ktoré sú neprehliadnuteľné a zväčša jedinečné.

Z dôvodu zachovania koncepcie E-shopu každý výrobca, ktorý má záujem predávať a prezentovať svoje výrobky v E-shope Dyona.sk sa informuje na info@Dyona.sk.

Tešíme sa na spoluprácu :)

1. Všeobecné ustanovenia pre výrobcov a predávajúcich

Podmienkou pre každého výrobcu a predajcu ponúkať nielen kvalitu materiálov ale aj kvalitu spracovania výrobkov. A ponúkať výhradne nepoužité výrobky!

Obyčajne výrobcovia sú súčasne predajcovia, od ktorých kupujúci tieto výrobky nakupuje.

Registráciou na sereveri Dyona.sk výrobca, predávajúci súhlasí so zverejnenými obchodnými podmienkami. Vzniká tak obchodný vzťah medzi registrovaným užívateľom výrobcom, predajcom a prevádzkovateľom webstranky Dyona.sk, ktorý zaväzuje výrobcov, predajcov využívať svoje užívateľské konto na Dyona.sk tak, aby činnosť s tým spojená nebola v rozpore so zákonom ani s podmienkami používania Dyona.sk a dodržiavať všetky UPOZORNENIA (Pozor!).

Založenie obchodu, vkladane výrobkov ako aj prezentácia značky je na Dyona.sk zadarmo.

PROVÍZIA Z PREDAJA:

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť províziu z každého predaného výrobku vo výške 11%. Provízia z predaja výrobkov je fakturovaná súhrnne za uplynulý mesiac do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Predajca sa zaväzuje uhradiť túto faktúru do 10 dní. V prípade neuhradenia fakturovanej sumy provízií sú predajcovi automaticky zablokované niektoré funkcie účtu.

Ak kupujúci reklamuje výrobok a je mu vrátená platba za výrobok z ktorého bola už zaplatená provízia, má možnosť žiadať o vrátenie zaplatenej provízie z tohto výrobku. Táto suma bude výrobcovi odpočítaná z nasledujúcej faktúry za najbližší mesiac. (Platí to aj v prípade, že dobierka nebude vyzdvihnutá zo strany kupujúceho a vráti sa späť výrobcovi/predávajúcemu).

Pozor!: Pre zistenie pravdivosti tejto skutočnosti má právo prevádzkovateľ Dyona.sk nahliadnuť do internej pošty výrobcu/predávajúceho. Preto pre komunikáciu s kupujúcim využívajte výhradne internú poštu.

Pozor!: Výrobca/predajca je povinný odstrániť z ponuky E-shopu Dyona.sk výrobky, ktoré predal inde.

Pozor!: Dyona.sk si vyhradzuje práva upozorniť a poprípade odstrániť výrobky, ktoré nie je možné zaradiť do žiadneho štýlu E-shopu a ktoré nie sú v súlade s celou koncepciou E-shopu. Ak výrobok nie je odstránený alebo je znovu vkladaný výrobcom/predajcom do ponuky výrobkov, Dyona.sk si vyhradzuje právo zrušiť účet (i bez uvedenia dôvodu).

Tip!: Dyona.sk podporuje predaj všetkých predajcov vytváraním kolekcií z najpáčivejších výrobkov vybraných samotnými návštevníkmi a kupujúcimi. Kolekcie prezentujú štýl jednotlivých „outfitov“ v štýloch.

Prevádzkovateľ Dyona.sk si vyhradzuje právo používať a upravovať fotografie produktov či iné fotografie zverejnené na Dyona.sk za účelom propagácie E-shopu Dyona.sk a podpory predaja bez ďalšieho povolenia od výrobcov/predajcov.

2. Ako predávať

O záujme predávať a prezentovať svoje výrobky v E-shope Dyona.sk nás informuj na info@Dyona.sk. Chceme zachovať koncepciu E-shopu a preto vyzveme k zaslaniu niekoľkých fotografií výrobkov.

Pri odsúhlasení obratom pošleme potvrdzujúci link.

E-shop propaguje slovenské a české značky, preto každý výrobca a predajca, každá značka a každý návrhár má vlastný priestor pre prezentáciu svojej tvorby cez možnosť vkladať videá, odkazy na články, ktoré boli o značke publikované, odkaz na Blog.

Pre výrobcu a predajcu sa objednávka výrobku zo strany kupujúceho stáva záväznou až po jej potvrdení. Výrobca/ predajca má možnosť objednávku odmietnuť alebo ju potvrdiť čiastočne.

Ak objednávku príjme, uzatvára sa tým zmluvný kúpny vzťah medzi výrobcom/predávajúcim a kupujúcim na diaľku.

Výrobca/predávajúci sa zaviazal poslať objednaný výrobok/výrobky po prijatí, potvrdení a zaplatení objednávky a to v dohodnutom čase.

3. Ako predávať výrobky na objednávku

V prípade, ak sa dohodne kupujúci s výrobcom/predávajúcim na individuálnom zhotovení akéhokoľvek výrobku, ktorý nemá predávajúci v ponuke je predajca povinný takúto objednávku zadať medzi ponúkané výrobky, s tým, že kupujúci si hneď výrobok kúpi (tým sa výrobok na objednávku automaticky zaradí medzi predané výrobky). Výrobca/predajca je povinný zaplatiť províziu, preto takýto výrobok musí byť objednaný výhradne internou poštou.

4. Informácie predajcu

Všetky obchodné informácie výrobcu/predajcu sú zobrazované na každej podstránke výrobku kliknutím na ikonku „O predajcovi“.

Tu má predajca vlastný priestor pre prezentáciu svojej tvorby, svojej značky. Možnosť vkladať videá, odkazy na články, ktoré boli o značke publikované, odkazy na blog. Každý výrobca má možnosť vložiť svoj profilový obrázok/ logo svojej značky/ svoju fotku, čo zvyšuje vierohodnosť výrobcu/predajcu a prezentuje značku.

Pozor!: Zakázané je vkladať akékoľvek informácie o vlastnom internetovom obchode, alebo akýmkoľvek spôsobom navádzať na túto skutočnosť.

Pozor!: Ak výrobca/predajca nie je schopný z akýchkoľvek dôvodov realizovať predaj svojich výrobkov je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť vo svojom profile.

5. Platba za výrobky

Predúvajúci pri vkladaní svojich výrobkov volí spôsob platy (Dobierkou alebo Platba vopred prevodom na účet, či prostredníctvom Paypal).

V prípade platby vopred na účet výrobcu/predávajúceho, kupujúci obdrží po objednávke a odsúhlasení objednávky zo strany výrobcu/predávajúceho informácie v potvrdzujúcom e-maily. Po obdržaní platby odošle výrobca/predávajúci objednaný výrobok kupujúcemu.

V prípade dobierky odosiela výrobca/predávajúci tovar po obdržaní a odsúhlasení objednávky. Predávajúci/výrobca obdrží adresu kupujúceho, aby mohol odoslať objednaný tovar.

Každá objednávka sa stáva záväznou pre výrobcu/predajcu, keď objednávku potvrdí a následne obdrží potvrdzujúci e-mail. Kupujúci obdrží informácie potrebné pre zaplatenie objednávky a výrobca/predajca adresu kupujúceho, na ktorú odošle výrobok. Pre identifikáciu platby by sa mal použiť variabilný symbol, ktorý je automaticky priradený k objednávke ako číslo objednávky. Predávajúci by mal informovať kupujúceho o odoslaní objednávky.

Pozor!: Dyona.sk nezodpovedá za to, či kupujúci zaplatí objednaný výrobok, alebo či výrobca odošle zaplatený výrobok. Nenesie zodpovednosť za to, či kupujúci prevezme tovar odoslaný na dobierku ani za prípadné strany na poštovnom a iné súvisiace so zasielaním výrobkov.

Dyona.sk nevstupuje do žiadnych sporov medzi kupujúcim a predajcom a nezodpovedá ani za hmotné či iné škody súvisiace s týmito spormi.

TIP! Kupujúci môžu hodnotiť serióznosť a kvalitu výrobkov, či kvalitu komunikácie každého realizovaného aj nezrealizovaného obchodu. Toto hodnotenie sa zobrazuje na podstránke „O predajcovi“ v sekcii predaných výrobkov.

Pozor!: Predávajúci majú zakázané dohadovať si obchod mimo Dyona.sk. V prípade podozrenia má prevádzkovateľ Dyona.sk právo nahliadnuť do internej pošty predajcu s kupujúcim. Tiež je zakázané vkladať informácie o svojom vlastnom internetovom obchode, alebo používať adresu svojej webstránky.

Pozor!: Na komunikáciu medzi všetkými užívateľmi (predajcami, kupujúcimi, bloggermi) slúži vnútorná pošta. Každý predajca, ktorý poruší obchodné podmienky na Dyona.sk môže mať zrušený užívateľský účet.

6. Distribúcia výrobkov

Výrobca/predajca sa zaväzuje odoslať objednaný tovar kupujúcemu v prípade platby vopred na účet alebo Paypalom potom ako obdržal platbu od kupujúceho, najneskôr do 5 pracovných dní. O odoslaní by mal informovať kupujúceho.

V prípade dobierky je tovar odoslaný následne ako výrobca/predávajúci potvrdí objednávku od kupujúceho, najneskôr do 5 pracovných dní.

Pri zhotovení výrobku na mieru sa na čase zhotovenia dohodne výrobca/predajca s kupujúcim prostredníctvom internej pošty.

Pozor!: Pri akomkoľvek zdržaní je výrobca/predajca povinný upozorniť na túto skutočnosť kupujúceho prostredníctvom internej pošty. Tiež môže na tuto skutočnosť upozorniť predávajúci v popise výrobku, hlavne keď ide o výrobok vyrobený len na základe objednávky.

Pozor!: Ak výrobca/predajca nemôže z akéhokoľvek dôvodu odoslať objednaný výrobok, je povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu čím najskôr prostredníctvom internej pošty a vrátiť mu zaplatenú sumu v plnej výške. Následne oznámi túto skutočnosť Dyona.sk so žiadosťou o storno objednávky. Ak tak neurobí do 5 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa, kedy bola uskutočnená objednávka, bude mu provízia z predaja naúčtovaná v plnej výške bez možnosti vrátenia.

7. Správa predaja výrobkov

Cez ikonu „pridaj výrobok“ sa pridávajú nové výrobky. Pri každom výrobku je potrebné vyplniť:

 • názov výrobku, ktorý sa zobrazuje pod fotografiou výrobku
 • vyplniť popis výrobku (spôsob spracovania výrobku, informácie o materiály , spôsob údržby, využitie, odporúčania k výrobku)
 • zvoliť kategóriu výrobku z troch štýlov E-shopu (Biznis, City, Glamour)
 • zvoliť farbu výrobku
 • zvoliť veľkosť výrobku alebo uviesť skutočnosť, ak výrobok je vyrábaný na mieru
 • uviesť čas dodania výrobku (jeho dostupnosť)
 • vyplniť počet kusov, alebo trvanie vyhotovenia výrobku na objednávku
 • uviesť konečnú cenu za výrobok/kus (bez poštovného)
 • uviesť poštovné ku každému výrobku zvlášť
 • pridať fotky výrobku

TIP! K jednému výrobku je možné nahrať niekoľko fotografií. Na hlavnej fotografii výrobku by mal byť výrobok vyfotený na bielom pozadí a čo najdetailnejšie. Takáto fotografia výrobku pôsobí profesionálnejšie a je v súlade s fotografiami iných výrobcov/predajcov.

E-shop umožňuje kupujúcim priblížiť výrobok a tým zvýšiť pravdepodobnosť pre spokojný nákup.

Každá vložená fotografia musí byť autorská, k oprávneniu ich použitia.