• Revitalize and amplify your personal energy. @AuraGlowBooster (Instagram) Na módu sa pozerám ako na nástroj na vyjadrenie a posilnenie vnútorných cieľov. Keď tieto ciele prenesieme zo svojho vnútra na povrch a prepojíme Emocionálnu & Vizuálnu stránku do jedného celku, ovplyvníme kvalitu nášho života a podporíme smer, ktorým sa uberáme. Nájdenie vlastnej energie je neoddeliteľnou súčasťou [...]
  • U Dyona JE a MUSÍ BYŤ nevesta dôležitá, pretože každá máte svoje predstavy o vysnívaných šatách a ja vám chcem čím najlepšie poradiť vo vhodnosti materiálu, aby výsledok bol čo najlepší práve pre tvoju postavu. Nevestám, ktoré boli také zlaté a poslali mi fotku aj s milou recenziou veľmi pekne ďakujem. Nájdete ich v galérii. [...]